مشخصات2.5 تن4 تن5 تن7 تن
قدرت دیزل
26 کیلو وات36 کیلو وات36 کیلو وات36 کیلو وات
سیستم حرکت
هیدروپمپ و هیدرو موتور و زنجیر هیدروپمپ و هیدرو موتور و زنجیر هیدروپمپ و هیدرو موتور ودیفرانسیل هیدروپمپ و هیدرو موتور ودیفرانسیل
قطر چرخ ها
400 میلی متر 450 میلی متر 450 میلی متر 450 میلی متر
ابعاد لوکوموتیو(طول *عرض * ارتفاع)
2970 در 1900 در 1500 میلی متر 2970 در 1900 در 1500 میلی متر 2970 در 1900 در 1500 میلی متر 2970 در 1900 در 1500 میلی متر