معرفی شرکت

تعداد بازدید: 3663

شرکت مهرگان پرتو اسپادانا بیش از 15 سال است که فعالیت خود را در زمینه ساخت لکوموتیو های معدنی و تونلی با بهره گیری از تکنولوژی های نوین آلمان آغاز نموده است . این گروه توانسته است در راستای بهبود کیفیت لکوموتیوها دارای بالاترین کلاس تولید باشد.


.