توافق راه‌آهن و گل گهر برای احداث یک خط آهن جدید

تعداد بازدید: 3344

موافقت ‌نامه‌ با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برای احداث یک خط آهن جدید بین کرمان تا سیرجان امضا شد که هزینه ساخت این خط 1000 میلیارد تومان است،این هزینه به صورت مشارکت 65 درصد گل گهر و 35 درصد راه آهن تامین شود


.